Witamy w Centrum Obsługi


W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń serwisowych i lepszej pomocy, prowadzimy system biletów wsparcia. Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest unikalny numer, dzięki któremu można śledzić postęp w udzielaniu wsparcia oraz odpowiedzi online. Dla Państwa wygody oferujemy pełne archiwum i historię wszystkich zgłoszeń. Aby przesłać numer zgłoszenia, niezbędny jest aktywny adres e-mail.UWAGA!


PRZED ZGŁOSZENIEM PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ


Podczas wprowadzania danych zgłoszenia proszę nie podawać, żadnych danych wrażliwych.

Zgłaszający podaje dane wrażliwe na własną odpowiedzialność!


W celu podania szczegółowych danych problemu proszę posługiwać się takimi elementami jak numer urządzenia, numer wysyłki, numer zlecenia etc.